Thăm dò nước dưới đất phải có giấy phép

Ngày hỏi:02/06/2008
Tại sao khi thăm dò nước dưới đất phải có giấy phép?

  Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa tư vấn như sau:

  • 1. Trước hết cần phải nắm được tại sao lại phải thăm dò nước dưới đất. Để thiết kế và xây dựng các công trình khai thác nước có hiệu quả, trước tiên là phải nắm được các thông tin, số liệu về nguồn nước dự kiến khai thác. Tuy nhiên, do nguồn nước dưới đất có đặc điểm là phân bố dưới mặt đất, vì vậy nếu không có các công trình thăm dò sẽ không nắm được các thông tin, số liệu về nguồn nước dự kiến khai thác. Tuy nhiên, do nguồn nước dưới đất có đặc điểm là phân bố dưới mặt đất, vì vậy nếu không có các công trình thăm dò sẽ không nắm được các thông tin, số liệu về nguồn nước (vị trí, độ sâu phân bố, số lượng, chất lượng nước và khai thác được trong thời gian bao lâu). Do đó, cần thiết phải thăm dò, tức là tiến hành các công tác khoan, khảo sát địa chất, địa chất thủy văn để xác định các vị trí có thể khai thác, chiều sâu khai thác và phương pháp khai thác.

   2. Cấp phép thăm dò nhằm ba mục đích:
   - Thứ nhất, là để giúp cho các đơn vị thăm dò lựa chọn được phương pháp thăm dò, đánh giá nguồn nước dưới đất thích hợp, tránh gây lãng phí tiền của và công sức.
   - Thứ hai, là để bảo vệ nguồn tài nguyên nước, vì khi thăm dò nhất là khoan thăm dò nếu không có các biện pháp kỹ thuật tốt sẽ gây ô nhiễm nguồn nước.
   - Thứ ba, là cấp phép thăm dò là công cụ phục vụ cho công tác quản lý nguồn nước, là bước phân phối đầu tiên về tài nguyên nước. Bởi vì, thăm dò là tiền đề cho khai thác, trên một khu vực nếu thăm dò có nước thì sẽ chuyển sang khai thác. Vì vậy, phải xem xét việc phân phối nguồn nước ngay từ khâu thăm dò; và cũng trong khâu này phải xem xét việc đánh giá nước nguồn của đơn vị xin phép có hợp lý và có nằm trong giới hạn cho phép không? Đồng thời còn nhằm để quản lý và tăng cường các số liệu về tài nguyên nước.


  Nguồn:

  Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn