Thẩm quyền cấp lại giấy phép khai thác nước dưới mặt đất thuộc về cơ quan nào?

Ngày hỏi:29/05/2020

Hiện đang công tác trong lĩnh vực tài nguyên nước. Ban biên tập cho tôi hỏi: Thẩm quyền cấp lại giấy phép khai thác nước dưới mặt đất thuộc về cơ quan nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thẩm quyền cấp lại giấy phép khai thác nước dưới mặt đất được quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 28 Nghị định 201/2013/NĐ-CP. Có quy định:

   - Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép đối với các trường hợp sau đây: Trong đó có:

   + Thăm dò, khai thác nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên;

   - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép đối với các trường hợp không quy định tại Khoản 1 Điều này.

   Và tại Điều 29 Nghị định có quy định:

   - Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn