Thẩm quyền đánh giá vùng đất ngập nước?

Ngày hỏi:31/07/2019

Ai có thẩm quyền tổ chức điều tra đánh giá đối với các vùng đất ngập nước? Và điều tra, đánh giá đối với cùng đất ngập nước có những thông tin cơ bản gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định 66/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/9/2019) quy định Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức điều tra đánh giá các vùng đất ngập nước tại đại phương mình quản lý.

   Mặt khác tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 66/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/9/2019) quy định thông tin cơ bản về điều tra, đánh giá các vùng đất ngập nước, cụ thể như sau:

   "Thông tin cơ bản cần thu thập, điều tra và đánh giá đối với vùng đất ngập nước:

   - Tên, vị trí địa lý, ranh giới và tọa độ của vùng đất ngập nước trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất hoặc tọa độ trên mặt nước biển; diện tích (ha) vùng đất ngập nước và các kiểu đất ngập nước;

   - Các chức năng, dịch vụ hệ sinh thái cơ bản; các giá trị kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường của vùng đất ngập nước;

   - Các loài cư trú, sinh sống và phát triển trên vùng đất ngập nước, bao gồm các loài bản địa, nguy cấp, quý, hiếm, di cư; loài và số lượng cá thể chim nước;

   - Các mối đe dọa, hình thức bảo tồn và sử dụng vùng đất ngập nước."

   Trên đây là 04 thông tin cơ bản về điều tra, đánh giá các vùng đất ngập nước. Và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức điều tra đánh giá các vùng đất ngập nước tại đại phương mình quản lý.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn