Thẩm quyền phê duyệt, Điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ

Ngày hỏi:23/02/2017

Thẩm quyền phê duyệt, Điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Hoài Nam, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về Thẩm quyền phê duyệt, Điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định về Khoản 2 Điều 17 Nghị định 40/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật tài nguyên môi trường biển hải đảo thì:

   Thẩm quyền phê duyệt, Điều chỉnh chương trình

   a) Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ có phạm vi liên tỉnh;

   b) Ủy ban nhân dân tỉnh có biển phê duyệt, Điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ thuộc phạm vi quản lý sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh có biển có trách nhiệm gửi Quyết định phê duyệt chương trình đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, kiểm tra.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thẩm quyền phê duyệt, Điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 40/2016/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn