Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch quản lý khu bảo tồn đất ngập nước

Ngày hỏi:02/08/2019

Ai có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch quản lý khu bảo tồn đất ngập nước?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 4 Điều 17 Nghị định 66/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/9/2019)quy định thẩm quyền phê duyệt kế hoạch quản lý khu bảo tồn đất ngập nước.

   "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Kế hoạch quản lý khu bảo tồn đất ngập nước thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương; Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoạch quản lý khu bảo tồn thuộc thẩm quyền quản lý của bộ."

   Như vậy, UBND cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch quản lý khu bảo tồn đất ngập nước thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương.

   Còn kế hoạch quản lý khu bảo tồn thuộc thẩm quyền quản lý của bộ thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

   Ban biên tập gửi phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT