Thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định mới nhất

Ngày hỏi:15/12/2018

Xin hỏi theo quy định pháp luật mới nhất hiện nay trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch thì cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất? Rất mong được giải đáp thắc mắc trên đây!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019) thì thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện như sau:

   1. Thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất:

   - Việc quyết định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch;

   - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

   Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

   2. Thẩm quyền quyết định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất:

   - Quốc hội quyết định kế hoạch sử dụng đất quốc gia;

   - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;

   - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

   Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013 trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn