Thẩm quyền quyết định thành lập khu bảo tồn vùng đất ngập nước quốc gia?

Ngày hỏi:01/08/2019

Ai có thẩm quyền quyết định thành lập khu bảo tồn vùng đất ngập nước quốc gia? Theo quy định mới nhất.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 6 Điều 13 Nghị định 66/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/9/2019) quy định thẩm quyền quyết định thành lập khu bảo tồn vùng đất ngập nước quốc gia, như sau:

   "Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp quốc gia."

   Như vậy, Thủ tướng Chính phủ là người có thẩm quyền quyết định thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp quốc gia.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn