Tham vấn, thẩm định, phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường

Ngày hỏi:06/10/2016

Tham vấn, thẩm định, phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Hiện nay môi trường đang ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Trước tình hình đó tôi thấy nhà nước đã cố gắng đưa ra nhiều biện pháp nhằm quy hoạch, bảo vệ môi trường. Vậy ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi việc tham vấn, thẩm định, phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều đó? Tôi xin chân thành cám ơn tư vấn của Ban biên tập!

Trần Tuấn _ Đăk Nông

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tham vấn, thẩm định, phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường được quy định tại Điều 11 Luật bảo vệ môi trường 2014 như sau:

   1. Tham vấn trong quá trình lập quy hoạch bảo vệ môi trường được quy định như sau:

   a) Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bằng văn bản và tổ chức tham vấn cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình lập quy hoạch bảo vệ môi trường cấp quốc gia;

   b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lấy ý kiến các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) bằng văn bản và tổ chức tham vấn cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình xây dựng quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh.

   2. Thẩm định và phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường được quy định như sau:

   a) Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội đồng thẩm định liên ngành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường cấp quốc gia;

   b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh sau khi lấy ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường bằng văn bản.

   3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

   Trên đây là quy định về việc tham vấn, thẩm định, phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Luật bảo vệ môi trường 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn