Thành phần hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

Ngày hỏi:28/08/2018

Xin chào các bạn trong Ban biên tập. Tôi là Trần Văn Thanh. Hiện tại, tôi đang tìm hiểu các vấn đề liên quan đến hoạt động chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản để phục vụ cho công việc. Mong các bạn hướng dẫn giúp tôi các giấy tờ cần thiết trong hồ sơ đề nghị trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản theo quy định pháp luật. Rất cảm ơn các bạn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Pháp luật hiện hành quy định tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản phải có đủ các điều kiện sau đây:

   - Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền lựa chọn theo quy định hoặc trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò theo quy định; nếu tổ chức, cá nhân không có đủ điều kiện hành nghề theo quy định thì phải có hợp đồng với tổ chức có đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản theo quy định;

   - Có đề án thăm dò phù hợp với quy hoạch khoáng sản; đối với khoáng sản độc hại còn phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản;

   - Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản.

   Pháp luật đồng thời quy định cho phép các tổ chức cá nhân được quyền thăm dò khoáng sản khi có Giấy phép thăm dò khoáng sản được thực hiện việc chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

   Theo đó, trong trường hợp chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản thì tổ chức, cá nhân phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Điều 47 Luật Khoáng sản 2010, cụ thể bao gồm:

   - Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản;

   - Hợp đồng chuyển nhượng quyền thăm dò khoảng sản;

   - Báo cáo kết quả thăm dò và việc thực hiện các nghĩa vụ đến thời điểm đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản;

   - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; trường hợp là doanh nghiệp nước ngoài còn phải có bản sao quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn