Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

Ngày hỏi:29/08/2018

Tôi đang cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản nên rất cần các anh chị hướng dẫn giúp tôi chuẩn bị các giấy tờ cần thiết trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Pháp luật hiện hành quy định thì tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải có đủ các điều kiện sau đây:

   - Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác tiên tiến phù hợp; đối với khoáng sản độc hại còn phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản;

   - Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

   - Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản.

   Hộ kinh doanh được phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác tận thu khoáng sản khi có đủ điều kiện do Chính phủ quy định.

   Theo đó, khi có nhu cầu xin cấp Giấy phép khai thác khoáng sản thì tổ chức, cá nhân phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 59 Luật Khoáng sản 2010, cụ thể như sau:

   - Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản;

   - Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản;

   - Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

   - Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt và bản sao giấy chứng nhận đầu tư;

   - Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường;

   - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

   - Trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thì phải có văn bản xác nhận trúng đấu giá;

   - Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 53 của Luật Khoáng sản 2010.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn