Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

Ngày hỏi:28/08/2018

Công ty đang giao cho tôi chuẩn bị bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản mà tôi không biết phải chuẩn bị như thế nào mới đủ các giấy tờ cần thiết. Rất mong Ban biên tập giúp tôi trong hồ sơ cần phải có các loại giấy tờ nào theo quy định. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Pháp luật hiện hành quy định tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản phải có đủ các điều kiện sau đây:

   - Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền lựa chọn theo quy định hoặc trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò theo quy định; nếu tổ chức, cá nhân không có đủ điều kiện hành nghề theo quy định thì phải có hợp đồng với tổ chức có đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản theo quy định;

   - Có đề án thăm dò phù hợp với quy hoạch khoáng sản; đối với khoáng sản độc hại còn phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản;

   - Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản.

   Theo quy định tại Điều 47 Luật Khoáng sản 2010 thì thành phần hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản bao gồm:

   - Đơn đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản;

   - Đề án thăm dò khoáng sản phù hợp với quy hoạch quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 10 của Luật Khoáng sản 2010;

   - Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản;

   - Bản cam kết bảo vệ môi trường đối với trường hợp thăm dò khoáng sản độc hại;

   - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp là doanh nghiệp nước ngoài còn phải có bản sao quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam;

   - Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 40 của Luật Khoáng sản 2010;

   - Trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản thì phải có văn bản xác nhận trúng đấu giá.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn