Thành phần hồ sơ đề nghị trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản

Ngày hỏi:29/08/2018

Doanh nghiệp của tôi vừa được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản nhưng muốn trả lại. Vậy cho hỏi, tôi đang cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản nên rất cần được hướng dẫn về các giấy tờ cần thiết trong hồ sơ đề nghị trả  lại Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Pháp luật hiện hành quy định thì tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải có đủ các điều kiện sau đây:

   - Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác tiên tiến phù hợp; đối với khoáng sản độc hại còn phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản;

   - Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

   - Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản.

   Hộ kinh doanh được phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác tận thu khoáng sản khi có đủ điều kiện do Chính phủ quy định.

   Pháp luật cho phép các tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản mà không sử dụng hoặc không muốn tiếp tục sử dụng thì được trả lại.

   Theo đó, khi có nhu cầu trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản thì tổ chức, cá nhân phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 59 Luật Khoáng sản 2010, cụ thể như sau:

   - Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản;

   - Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị trả lại;

   - Báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản đến thời điểm trả lại;

   - Đề án đóng cửa mỏ trong trường hợp trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn