Thành phần hồ sơ đề nghị trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản

Ngày hỏi:28/08/2018

Xin chào các bạn trong Ban biên tập. Tôi đang tìm hiểu các vấn đề liên quan đến hoạt động cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản, chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản. Mong các bạn hướng dẫn giúp tôi các giấy tờ cần thiết trong hồ sơ đề nghị trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản theo quy định pháp luật. Rất cảm ơn các bạn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Pháp luật hiện hành quy định tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản phải có đủ các điều kiện sau đây:

   - Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền lựa chọn theo quy định hoặc trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò theo quy định; nếu tổ chức, cá nhân không có đủ điều kiện hành nghề theo quy định thì phải có hợp đồng với tổ chức có đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản theo quy định;

   - Có đề án thăm dò phù hợp với quy hoạch khoáng sản; đối với khoáng sản độc hại còn phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản;

   - Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản.

   Pháp luật đồng thời quy định các tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản có quyền trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản

   Theo đó, trong trường hợp tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản muốn trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản thì chuẩn bị hồ sơ đề nghị bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Điều 47 Luật Khoáng sản 2010, cụ thể bao gồm:

   - Đơn đề nghị trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản;

   - Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản;

   - Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản, kế hoạch thăm dò khoáng sản tiếp theo.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn