Thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò quặng phóng xạ

Ngày hỏi:17/10/2018

Công ty tôi đang muốn xin cấp phép thăm dò quặng phóng xạ tại một khu vực mà công ty tôi đã xác định là tại đó sẽ có quặng. Vậy công ty tôi phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ nào để nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành tại Luật năng lượng nguyên tử 2008 18/2008/QH12 thì hoạt động thăm dò quặng phóng xạ được xác định là một công việc bức xạ.

   Mặt khác, Theo quy định tại Khoản 1 Điều 73 Luật năng lượng nguyên tử 2008 thì tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải có giấy phép tiến hành công việc bức xạ, trừ các trường hợp dưới đây không phải xin cấp giấy phép:

   - Sản xuất, chế biến, nhập khẩu, xuất khẩu, đóng gói, vận chuyển, lưu giữ, sử dụng chất phóng xạ có hoạt độ từ mức miễn trừ cấp phép trở xuống;

   - Sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ thuộc danh mục không phải xin cấp giấy phép.

   Như vậy, các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc thăm dò quặng phóng xạ phải có giấy phép thăm dò quặng phóng xạ theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử.

   - Tổ chức có đủ các điều kiện được quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật năng lượng nguyên tử 2008 thì được cấp giấy phép thăm dò quặng phóng xạ.

   - Cá nhân có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 75 Luật năng lượng nguyên tử 2008 thì được cấp giấy phép thăm dò quặng phóng xạ.

   Các tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện trên đây và có nhu cầu xin cấp giấy phép thăm dò quặng phóng xạ thì phải nộp hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò quặng phóng xạ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 76 Luật Năng lượng nguyên tử 2008 thì hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò quặng phóng xạ gồm các tài liệu sau:

   - Đơn xin cấp giấy phép;

   - Số lượng, loại, đặc tính, xuất xứ và mục đích sử dụng của chất phóng xạ, thiết bị bức xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân;

   - Tài liệu chứng minh đủ điều kiện về nhân lực; kế hoạch đào tạo, huấn luyện nhân lực;

   - Báo cáo đánh giá an toàn hoặc báo cáo phân tích an toàn đối với từng công việc bức xạ cụ thể;

   - Quy trình bảo đảm chất lượng;

   - Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân đối với từng công việc bức xạ cụ thể;

   - Dự kiến hệ thống hồ sơ lưu giữ và hệ thống báo cáo.

   - Bản đồ khu vực thăm dò quặng;

   - Dự kiến địa điểm lưu giữ chất thải của hoạt động thăm dò; phương pháp và thiết bị xử lý chất thải;

   - Dự kiến các biện pháp, kế hoạch phục hồi môi trường sau khi kết thúc từng giai đoạn và toàn bộ hoạt động thăm dò.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn