Thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Ngày hỏi:15/10/2018

Xin chào các bạn. Chúc các bạn sứ khỏe và thành công trong cuộc sống. Các bạn vui longc ho tôi biết theo quy định hiện nay thì tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiến hành các công việc bức xạ theo quy định thì phải chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ bao gồm các loại giấy tờ nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử thì được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ khi có nhu cầu, cụ thể như sau:

   Đối với tổ chức:

   - Được thành lập theo quy định của pháp luật;

   - Tiến hành công việc bức xạ phù hợp với chức năng hoạt động;

   - Có đội ngũ nhân lực, cơ sở vật chất – kỹ thuật phù hợp;

   - Đáp ứng đủ các điều kiện bảo đảm an toàn, an ninh đối với từng công việc bức xạ cụ thể theo quy định Luật Năng lượng nguyên tử 2008;

   - Hoàn thành hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép theo quy định của Luật Năng lượng nguyên tử 2008 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   Đối với cá nhân:

   - Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;

   - Tiến hành công việc bức xạ phù hợp với đăng ký hành nghề hoặc đăng ký kinh doanh;

   - Có trình độ chuyên môn phù hợp;

   - Đáp ứng đủ các điều kiện bảo đảm an toàn, an ninh đối với từng công việc bức xạ cụ thể theo quy định Luật Năng lượng nguyên tử 2008;

   - Hoàn thành hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép theo quy định của Luật Năng lượng nguyên tử 2008 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   Các tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện trên đây và có nhu cầu xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ thì phải nộp hồ sơ xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Theo đó, theo quy định tại Luật năng lượng nguyên tử 2008 18/2008/QH12 thì hồ sơ xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ có các tài liệu sau đây:

   - Đơn xin cấp giấy phép;

   - Số lượng, loại, đặc tính, xuất xứ và mục đích sử dụng của chất phóng xạ, thiết bị bức xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân;

   - Tài liệu chứng minh đủ điều kiện về nhân lực; kế hoạch đào tạo, huấn luyện nhân lực;

   - Báo cáo đánh giá an toàn hoặc báo cáo phân tích an toàn đối với từng công việc bức xạ cụ thể;

   - Quy trình bảo đảm chất lượng;

   - Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân đối với từng công việc bức xạ cụ thể;

   - Dự kiến hệ thống hồ sơ lưu giữ và hệ thống báo cáo.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn