Thanh toán tiền nước đã nợ được mở nước sinh hoạt trở lại không?

Ngày hỏi:02/08/2019

Xin hỏi: Công ty cấp thoát nước có thông báo cúp nước tháng 7/2019, ngày 29/7/2019 công ty khóa nước cũng ngày đó tôi đóng tiền nước và yêu cầu họ mở nước cho tôi. Công ty bắt buộc tôi phải đóng tiền mở nước nên tôi đã đóng nên họ mới mở nước lại cho tôi. Xin nhờ luật sư tư vấn trường hợp đó có đúng không vì còn trong tháng 7. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thanh toán tiền nước đã nợ được mở nước sinh hoạt trở lại không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo thông tin bạn cung cấp thì công ty cấp thoát nước có thông báo cúp nước cho bạn vào tháng 7/2019. Chúng tôi hiểu đây là thời điểm công ty này gửi thông báo đến cho bạn.

   Căn cứ Khoản 2 Điều 45 Nghị định 117/2007/NĐ-CP, Ban biên tập chia vấn đề bạn đang quan tâm thành 2 trường hợp sau:

   Nếu trường hợp của bạn là hộ gia đình sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt:

   - Đơn vị cấp nước có thể ngừng dịch vụ cấp nước từ điểm đấu nối nếu khách hàng sử dụng nước không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền nước, vi phạm các quy định của Hợp đồng dịch vụ cấp nước sau 5 tuần kể từ khi có thông báo đến khách hàng sử dụng nước về việc ngừng dịch vụ cấp nước;

   - Nếu khách hàng sử dụng nước không thực hiện nghĩa vụ thanh toán do có lý do khách quan đã được thông báo trước cho đơn vị cấp nước về những lý do trên thì việc ngừng dịch vụ cấp nước sẽ được thực hiện sau 10 tuần kể từ khi có thông báo về việc ngừng dịch vụ cấp nước.

   Căn cứ theo quy định nêu trên, do trước đó gia đình bạn đã không đóng tiền nước vượt quá thời gian cho phép kể từ ngày nhận được thông báo của đơn vị cấp nước (tháng 7/2019) mà không có lý do khách quan thì sau 5 tuần kể từ khi có thông báo, đơn vị cấp nước có quyền ngưng dịch vụ cấp nước gia đình bạn, tức là phải qua tháng 8/2019.

   Như vậy, nếu bạn thuộc trường hợp sử dụng nước theo hộ gia đình thì qua tháng 8 công ty cung cấp nước mới được quyền cắt nước sinh hoạt của gia đình bạn.

   Nếu trường hợp của bạn không phải là hộ gia đình (có thể là khách trọ hay kinh doanh nhà nghỉ...) sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt:

   Đơn vị cấp nước có thể ngừng dịch vụ cấp nước từ điểm đấu nối nếu khách hàng sử dụng nước không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền nước, vi phạm các quy định của Hợp đồng dịch vụ cấp nước sau 15 ngày làm việc kể từ khi có thông báo đến khách hàng sử dụng nước về việc ngừng dịch vụ cấp nước.

   Theo quy định trên thì nếu bạn nhận được thông báo cúp nước của công ty trước 14/7/2019 thì bắt đầu từ ngày 29/7/2019, công ty cung cấp nước ngưng dịch vụ là hoàn toàn phù hợp.

   Khách hàng bị cắt nước muốn tái sử dụng nước thì phải làm sao?

   Để có thể sử dụng nước trở lại, bạn phải thanh toán tiền được đầy đủ. Ngoài khoản tiền nước cần phải thanh toán, bạn còn phải trả cả tiền lãi của khoản tiền chậm trả cho đơn vị cấp nước. Lãi suất của số tiền chậm trả do các bên thỏa thuận trong Hợp đồng dịch vụ nhưng không vượt quá lãi suất cho vay cao nhất của Ngân hàng mà đơn vị cấp nước có tài khoản ghi trong Hợp đồng dịch vụ cấp nước tại thời điểm thanh toán. (Khoản 2 và Khoản 4 Điều 48 Nghị định 117/2007/NĐ-CP)

   Như vậy, đối với trường hợp của bạn sử dụng nước không theo hộ gia đình thì công ty cắt nước và mở nước lại vào thời điểm bạn thanh toán tiền đầy đủ là phù hợp.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT