Thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

Ngày hỏi:02/06/2008
Trong trường hợp nào phải thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước? Tại sao?

  Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa tư vấn như sau:

  • - Để biết được tại sao phải thay đổi thời hạn, điều chỉnh nôi dung giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước thì trước tiên phải nắm được nội dung chính của từng loại giấy phép.
   - Nội dung chính của giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước bao gồm: chủ sở hữu giấy phép; nguồn nước khai thác; biện pháp khai thác; mục đích khai thác; quy mô, vị trí công trình khai thác; lưu lượng, chế độ, thời gian khai thác; và trách nhiệm của chủ sở hữu giấy phép.
   - Nội dung chính của giấy phép xả nước thải vào nguồn nước bao gồm: chủ sở hữu giấy phép; nguồn nước tiếp nhận nước thải; vị trí điểm xả nước thải; nồng độ các chất xả thải; lưu lượng; chế độ xả; biện pháp xả; quy mô công trình xả; và trách nhiệm của chủ giấy phép.
   - Việc thay đổi thời hạn và điều chỉnh nội dung giấy phép được thực hiện trong hai trường hợp sau:
   1. Chủ sở hữu giấy phép có nhu cầu thay đổi nội dung giấy phép (thay đổi về thời hạn, lưu lượng, vị trí công trình).
   2. Cơ quan quản lý tài nguyên nước xét thấy cần thay đổi:
   a. Thay đổi nội dung giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
   Nước là nguồn tài nguyên luôn biến động và phụ thuộc chặt chẽ vào khí hậu. Vào những năm cực hạn, nguồn nước không bảo đảm việc cung cấp nước bình thường, không đáp ứng yêu cầu khai thác của vùng, thì cần phải có biện pháp cắt, giảm lượng nước khai thác của một số đơn vị để đản bảo cấp nước cho ăn uống. sinh hoạt và cho các ngành trọng điểm.
   Sự phát triển của nền kinh tế - xã hội, đòi hỏi nhu cầu khai thác, sử dụng nước ngày một tăng, bên cạnh đó nguồn nước của một vùng bị hạn chế mà lại chưa có biện pháp xử lý, bổ sung nhân tạo. Vì vậy, phải phân phối, điều chỉnh lại nguồn nước khai thác và lượng nước khai thác.
   Xảy ra các tình huống đặc biệt (như động đất, chiến tranh) cần phải hạn chế việc khai thác, sử dụng nước. Trong trường hợp này, cơ quan quản lý nhà nước sẽ xem xét, điều chỉnh nội dung giấy phép (giảm bớt lưu lượng, thời hạn khai thác) của một số đơn vị khai thác nước.
   Ngoài ra, trong nhiều trường hợp xét thấy vị trí khai thác, công trình khai thác của một số đơn vị chưa hợp lý, cơ quan quản lý tài nguyên nước sẽ điều chỉnh nội dung giấy phép cho phù hợp với điều kiện nguồn nước và môi trường khu vực.
   b. Thay đổi nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
   Do sự biến động của nguồn nước theo thời gian, trong các năm hạn, lưu lượng các dòng chảy giảm, làm cho khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước bị giảm. Để đáp ứng yêu cầu khai thác nước của vùng và đảm bảo môi trường nước cho hệ sinh thái phát triển, cơ quan quản lý tài nguyên nước phải điều chỉnh nội dung (cắt, giảm lưu lượng xả) giấy phép xả nước thải của một số đơn vị xả nước thải trong khu vực.
   Sự phát triển mạnh mẽ của các hoạt động kinh tế làm cho nhu cầu xả nước thải tăng. Để BVMT nguồn nước tiếp nhận mà vẫn thực hiện được việc cấp phép xả nước thải cho các đơn vị mới, cần phải điều chỉnh (giảm bớt) lượng nước thải của các đơn vị xả thải cũ, hoặc yêu cầu các đơn vị này có các biện pháp công nghệ sản xuất cũng như các phương pháp xử lý nước thải nhằm giảm bớt nồng độ các chất thải trước khi thải vào nguồn nước.
   Ngoài ra, khi xảy ra các tình huống đặc biệt (như động đất, chiến tranh) cần phải hạn chế việc xả nước thải vào nguồn nước, phải điều chỉnh nội dung giấy phép của một số đơn vị xả nước thải.


  Nguồn:

  Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tài nguyên
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn