Thời điểm và kỳ báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Ngày hỏi:17/10/2016

Thời điểm và kỳ báo cáo công tác bảo vệ môi trường được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Thơ. Hiện tôi đang làm việc tại Uỷ ban nhân dân tỉnh X. Tôi rất thắc mắc về thời điểm và kỳ báo cáo công tác bảo vệ môi trường được quy định ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Email của tôi là tho***@gmail.com.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Thời điểm và kỳ báo cáo công tác bảo vệ môi trường đã được quy định cụ thể tại Điều 6 Thông tư 19/2016/TT-BTNMT về báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

  Theo đó, thời điểm và kỳ báo cáo công tác bảo vệ môi trường được quy định như sau:

  1. Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác bảo vệ môi trường trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

  2. Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về công tác bảo vệ môi trường trước ngày 01 tháng 01 hàng năm.

  3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp, Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Tổng cục Môi trường) về công tác bảo vệ môi trường trước ngày 15 tháng 01 hàng năm.

  4. Ban quản lý khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghiệp báo cáo công tác bảo vệ môi trường lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

  5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ gửi báo cáo về công tác bảo vệ môi trường về Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Tổng cục Môi trường) để tổng hợp trước ngày 15 tháng 01 hàng năm.

  6. Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Chính phủ, Quốc hội về công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước trước ngày 31 tháng 01 hàng năm.

  7. Thông tin và số liệu của báo cáo quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 Điều này được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thời điểm và kỳ báo cáo công tác bảo vệ môi trường. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Thông tư 19/2016/TT-BTNMT.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn