Thời điểm xây dựng đề cương lập báo cáo ĐMC, lập báo cáo ĐTM

Ngày hỏi:09/04/2019

Có thắc mắc này liên quan đến lĩnh vực môi trường tôi muốn hỏi mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Cụ thể thời điểm xây dựng đề cương lập báo cáo ĐMC, lập báo cáo ĐTM là khi nào? Xin cảm ơn Ban biên tập

Quốc Lợi (***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 18/2016/TT-BNNPTNT quy định nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý thì:

   - Đề cương lập báo cáo ĐMC được thực hiện đồng thời với thời điểm lập đề cương chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

   - Đề cương lập báo cáo ĐTM được thực hiện đồng thời với thời điểm lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi).

   Trên đây là nội dung quy định về thời điểm xây dựng đề cương lập báo cáo ĐMC, lập báo cáo ĐTM. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 18/2016/TT-BNNPTNT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Báo cáo ĐTM
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT