Thời gian báo cáo định kỳ của chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Ngày hỏi:04/12/2018

Tìm hiểu quy định của pháp luật về việc quản lý, và xử lý chất thải nguy hại. Tôi được biết theo quy định của pháp luật thì chủ nguồn  chất thải nguy hại định kỳ phải báo có cho cơ quan thẩm quyền biết về việc lưu trữ chất thải nguy hại. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Thời gian báo cáo định kỳ đó được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời gian báo cáo định kỳ của chủ nguồn thải chất thải nguy hại được quy định tại Khoản 5 Điều 7 Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu, cụ thể như sau:

   Chủ nguồn thải chất thải nguy hại có trách nhiệm định kỳ 06 (sáu) tháng báo cáo về việc lưu giữ chất thải nguy hại tại cơ sở phát sinh với Sở Tài nguyên và Môi trường bằng văn bản riêng hoặc kết hợp trong báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ khi chưa chuyển giao được trong các trường hợp sau:

   - Chưa có phương án vận chuyển, xử lý khả thi;

   - Chưa tìm được chủ xử lý chất thải nguy hại phù hợp.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn