Thời gian thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản?

Ngày hỏi:22/12/2013

Thời gian thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản?

  Nội dung này được Bộ Tài nguyên và Môi trường tư vấn như sau:

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường: Nghị định số 15/2012/NÐ-CP, ngày 9-3-2012, của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản nêu rõ thời gian thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. Theo đó, trong thời gian không quá 25 ngày, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị khai thác khoáng sản và kiểm tra thực địa. Trong thời gian không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành công việc trên, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản xin ý kiến đến các cơ quan có liên quan về việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định tại điểm c, khoản 2, Ðiều 60, Luật Khoáng sản. Trong thời gian không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề liên quan. Sau thời hạn nêu trên mà không có văn bản trả lời thì được coi như cơ quan được lấy ý kiến đã đồng ý. Trong thời gian không quá 35 ngày, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến việc khai thác khoáng sản.


  Nguồn:

  Theo ViệtBáo
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn