Thu cấp tiền khai thác khoáng sản và thuế tài nguyên là phí trùng phí

Ngày hỏi:30/10/2015

1.Thu cấp tiền khai thác khoáng sản và thuế tài nguyên là phí trùng phí 2. Xử lý thuế tồn đọng đảm bảo công bằng giữa DN nợ nhà nước và nhà nước nợ doanh nghiệp.

  Nội dung này được Cục thuế tỉnh Nghệ An tư vấn như sau:

  • Tại Điều 76 Luật Khoáng sản số: 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Quốc Hội quy định:

   “Điều 76. Nguồn thu ngân sách nhà nước từ hoạt động khoáng sản

   1. Thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

   2. Phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

   3. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản”.

   Căn cứ vào quy định này, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và thuế tài nguyên là hai khoản thu vào NSNN hoàn toàn khác nhau, không phải phí trùng phí.

   2. Về việc xử lý thuế tồn đọng đảm bảo công bằng giữa DN nợ nhà nước và nhà nước nợ doanh nghiệp: Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định về thuế quy định: Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán thì được chậm nộp tiền thuế đến khi Ngân sách nhà nước thanh toán.

   Hồ sơ, thủ tục quy định tại điểm 3, Khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Nghệ An
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tài nguyên
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn