Thu phí nước thải sinh hoạt?

Ngày hỏi:23/10/2015

Lâu nay, khu dân cư chúng tôi không phải đóng phí bảo vệ môi trường từ nước thải mà nay lại nhận thông báo phải nộp. Quy định này là của cơ quan nào? Cách tính mức phí này cụ thể ra sao?

  Nội dung này được Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa tư vấn như sau:

  • Quy định này đã được áp dụng theo Nghị quyết 14, ngày 10-12-2014 của HĐND tỉnh quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối tượng sử dụng nước của đơn vị cung cấp nước sạch thì phải chịu mức thu phí như sau:


   a) Địa bàn TP. Nha Trang: 8% trên giá bán của 1m3 nước sạch;


   b) Địa bàn các huyện, thị xã, thành phố còn lại: 6% trên giá bán của 1m3 nước sạch.


   Đối với nước thải sinh hoạt thải ra từ đối tượng chịu phí tự khai thác nước để sử dụng thì mức thu là:


   - Địa bàn TP. Nha Trang: 500 đồng/m3 nước khai thác;


   - Địa bàn các huyện, thị xã, thành phố còn lại: 400 đồng/m3 nước khai thác.


   Cách tính định mức nước sử dụng như sau: Đối với hộ gia đình có định mức bình quân 5m3/người/tháng. Căn cứ vào số nhân khẩu thực tế của hộ gia đình để xác định số lượng nước sử dụng. Đối tượng là cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp; đơn vị vũ trang nhân dân (trừ các cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến thuộc các đơn vị vũ trang nhân dân); trụ sở điều hành, chi nhánh, văn phòng của các tổ chức, cá nhân không gắn liền với địa điểm sản xuất, chế biến thì tính bình quân 3m3/người/tháng. Căn cứ vào số người theo bảng chấm công hoặc bảng lương, hợp đồng lao động để xác định số lượng nước sạch sử dụng. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thì số lượng nước sử dụng được xác định căn cứ vào tính chất, quy mô hoạt động kinh doanh, dịch vụ do cơ sở tự kê khai.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn