Thu thập, điều tra bổ sung tài liệu liên quan đến bảo vệ tài nguyên nước

Ngày hỏi:14/08/2017

Thu thập, điều tra bổ sung tài liệu liên quan đến bảo vệ tài nguyên nước được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Trúc Chi, sống tại TPHCM, hiện tôi đang làm việc trong lĩnh vực quy hoạch tài nguyên nước. Tôi đang tìm hiểu một số quy định pháp luật về lĩnh vực này. Ban biên tập cho tôi hỏi việc thu thập, điều tra bổ sung tài liệu liên quan đến bảo vệ tài nguyên nước được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (chi***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thu thập, điều tra bổ sung tài liệu liên quan đến bảo vệ tài nguyên nước được quy định tại Điều 35 Thông tư 42/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành như sau:

   - Thu thập, điều tra tài liệu nhằm có được thông tin bổ sung chi tiết về: Nguồn sinh thủy; nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt; nguồn nước cần bảo tồn.

   - Loại tài liệu và mức độ chi tiết của tài liệu thu thập bổ sung được quy định tại Phụ lục 01 Thông tư này.

   Theo đó, Phụ lục 01 Thông tư này quy định những tài liệu phục vụ lập quy hoạch tài nguyên nước như sau:

   PHỤ LỤC 01

   YÊU CẦU TÀI LIỆU PHỤC VỤ LẬP QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC

   PHỤ LỤC 1A

   ĐỐI VỚI QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG LIÊN TỈNH, NGUỒN NƯỚC LIÊN TỈNH

   Tài liệu thu thập, điều tra bổ sung

   Lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh

   Lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước

   Phân bổ nguồn nước

   Bảo vệ tài nguyên nước

   Phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra

   I. Tài liệu dân sinh, kinh tế

   Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội

   Năm gần nhất của các tỉnh trong vùng quy hoạch

   Niên giám thống kê

   Năm gần nhất của các tỉnh trong vùng quy hoạch

   Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội

   Quy hoạch gần nhất của vùng, các tỉnh trong vùng quy hoạch

   Chiến lược, quy hoạch phát triển của các ngành công nghiệp chủ yếu, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, giao thông thủy, xây dựng và các ngành sử dụng nước khác

   Chiến lược, quy hoạch gần nhất của vùng, các tỉnh trong vùng quy hoạch

   Quy hoạch sử dụng đất

   Quy hoạch gần nhất của các tỉnh trong vùng quy hoạch

   II. Tài liệu nguồn nước

   Báo cáo tài nguyên nước, Báo cáo kết quả kiểm kê tài nguyên nước

   Năm gần nhất của các tỉnh, ngành trong vùng quy hoạch

   Số liệu khí tượng

   Các số liệu mưa, bốc hơi tại các trạm đo hiện có của các tỉnh trong vùng quy hoạch và phụ cận

   Số liệu thủy văn, tài nguyên nước

   Các số liệu mực nước, lưu lượng tại các trạm đo hiện có trong vùng quy hoạch và phụ cận

   Tối thiểu 5 năm các số liệu mực nước, lưu lượng tại các trạm đo hiện có trong vùng quy hoạch và phụ cận

   Số liệu chất lượng nước

   Các chỉ tiêu chất lượng nước hiện có tại các trạm đo chính trong vùng quy hoạch

   Tối thiểu 5 năm các số liệu chất lượng nước hiện có tại các trạm đo trong vùng quy hoạch và phụ cận

   Bản đồ địa chất thủy văn

   Quy mô cấp tỉnh, vùng

   Báo cáo hiện trạng môi trường

   Năm gần nhất của các tỉnh trong vùng quy hoạch

   Kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước

   Thông tin tổng quan đến cấp tỉnh

   Đo dòng chảy trong sông

   Tại các tuyến chính đối với vùng không có số liệu, trạm đo

   III. Tài liệu về khai thác, sử dụng nước, xả nước thải, tác hại do nước gây ra

   Báo cáo sử dụng nước

   Năm gần nhất của các tỉnh trong vùng quy hoạch

   Điều tra bổ sung lượng nước khai thác sử dụng

   Tại các vùng, nguồn nước không có tài liệu

   Điều tra bổ sung xả nước thải vào nguồn nước

   Tại các vùng, nguồn nước không có tài liệu

   Điều tra, khảo sát các khu vực bờ sông bị sạt, lở, sụt, lún đất và xâm nhập mặn do khai thác nước dưới đất

   Tại các vùng, nguồn nước không có tài liệu

   Điều tra khu vực thường xuyên xảy ra hạn hán, thiếu nước

   Tại các vùng, nguồn nước không có tài liệu

   PHỤ LỤC 1B

   ĐỐI VỚI QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

   Tài liệu thu thập, điều tra bổ sung

   Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

   Lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước

   Phân bổ nguồn nước

   Bảo vệ tài nguyên nước

   Phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra

   I. Tài liệu dân sinh, kinh tế

   Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội

   Năm gần nhất cấp huyện

   Niên giám thống kê

   Năm gần nhất của tỉnh

   Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội

   Quy hoạch gần nhất của vùng, tỉnh

   Chiến lược, quy hoạch phát triển của các ngành công nghiệp chủ yếu, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, giao thông thủy, xây dựng và các ngành sử dụng nước khác

   Chiến lược, quy hoạch gần nhất của vùng, tỉnh

   Quy hoạch sử dụng đất

   Quy hoạch gần nhất của tỉnh

   II. Tài liệu nguồn nước

   Báo cáo tài nguyên nước, Báo cáo kết quả kiểm kê tài nguyên nước

   Năm gần nhất của tỉnh, ngành

   Số liệu thực đo khí tượng

   Các số liệu mưa, bốc hơi tại các trạm đo hiện có của tỉnh trong vùng quy hoạch và phụ cận

   Số liệu thủy văn, tài nguyên nước

   Các số liệu mực nước, lưu lượng đo tại các trạm hiện có trong tỉnh và vùng phụ cận

   Tối thiểu 5 năm các số liệu mực nước, lưu lượng đo tại các trạm hiện có trong tỉnh và vùng phụ cận

   Số liệu chất lượng nước

   Các chỉ tiêu chất lượng nước hiện có đo tại các trạm chính trong tỉnh

   Tối thiểu 5 năm các số liệu chất lượng nước hiện có đo tại các trạm trong tỉnh

   Bản đồ địa chất thủy văn

   Quy mô cấp tỉnh

   Báo cáo hiện trạng môi trường

   Năm gần nhất của tỉnh

   Kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước

   Thông tin tổng quan đến cấp tỉnh

   Đo dòng chảy trong sông

   Tại các tuyến chính đối với vùng không có số liệu, trạm đo

   III. Tài liệu về khai thác, sử dụng nước, xả nước thải, tác hại do nước gây ra

   Báo cáo sử dụng nước

   Năm gần nhất của tỉnh

   Điều tra bổ sung lượng nước khai thác sử dụng

   Tại các vùng, nguồn nước không có tài liệu

   Điều tra bổ sung xả nước thải vào nguồn nước

   Tại các vùng, nguồn nước không có tài liệu

   Điều tra, khảo sát các khu vực bờ sông bị sạt, lở, sụt, lún đất và xâm nhập mặn do khai thác nước dưới đất

   Tại các vùng, nguồn nước không có tài liệu

   Điều tra khu vực thường xuyên xảy ra hạn hán, thiếu nước

   Tại các vùng, nguồn nước không có tài liệu

   Trên đây là nội dung quy định về thu thập, điều tra bổ sung tài liệu liên quan đến bảo vệ tài nguyên nước. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 42/2015/TT-BTNMT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn