Thủ tục giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai

Việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai được thực hiện như thế nào?

  Nội dung này được Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật, việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai được thực hiện như sau:

   - Trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện giải quyết lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Toà án nhân dân hoặc tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

   - Trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Toà án nhân dân.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử TANDTC
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn