Thủ tục cấp giấy phép thăm dò khai thác cát trên địa bàn huyện Ba Vì (Hà Nội)

Ngày hỏi:21/07/2011
Doanh nghiệp em muốn làm thủ tục cấp giấy phép thăm dò khai thác cát trên địa bàn huyện Ba Vì (Hà Nội) thì hồ sơ, trình tự thủ tục xin cấp phép như thế nào ạ?

  Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tư vấn như sau:

  • 1. Hiện nay, thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010 thì hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản phải thực hiện thông qua hình thức đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
   2. Trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng. Để xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản phải thực hieenh như sau:
   - Về thẩm quyền cấp phép: hoạt động khai thác cát tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND Thành phố Hà Nội
   Doanh nghiệp muốn hoạt động khai thác cát trên địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội phải nộp hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản tại Sở Tài nguyên và Môi trường để thụ lý, trình UBND Thành phố cấp phép.

   - Trình tự thực hiện và hồ sơ như sau:

   Trình tự

   thực hiện

   Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (bộ phận một cửa) Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

   Bước 2: Cán bộ một cửa tiếp nhận, kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ .

   - Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả.

   - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì phải hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

   - Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình thì hướng dẫn tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

   Bước 3: Bộ phận một cửa vào sổ tiếp nhận, trình hồ sơ tới lãnh đạo sở giao phòng chuyên môn để giải quyết theo quy định.

   Bước 4: Phòng chuyên môn tổ chức thẩm định hồ sơ, báo cáo lãnh đạo Sở thông qua, trình UBND thành phố phê duyệt.

   Bước 5: Bộ phận một cửa trả kết quả theo phiếu hẹn.

   Cách thức

   thực hiện

   Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - số 18 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội

   Thành phần

   Hồ sơ

   - Giấy giới thiệu (đối với tổ chức);

   - Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (mẫu số 01);

   - Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản (Bản chính);

   - Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt;

   - Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực);

   - Văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực);

   - Giấy chứng nhận đầu tư (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực);

   - Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo giấy xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực);

   - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực);

   - Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 53 Luật khoáng sản (có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản) (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

   - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

   Thời hạn

   giải quyết

   - Tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: Tối đa 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

   - Tại UBND Thành phố: Tối đa 07 ngày.

   Đối tượng thực hiện TTHC

   - Tổ chức, cá nhân.

   Cơ quan thực hiện TTHC

   a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Thành phố Hà Nội.

   b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

   c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

   d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

   Kết quả của TTHC

   - Giấy phép

   Mẫu số 01

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   ....., ngày... tháng... năm...

   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

   Kính gửi:

   Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hà Nội

   Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

   (Tên tổ chức, cá nhân)....................................................................................................

   Trụ sở tại:.........................................................................................................................

   Điện thoại:............................................... Fax:................................................................

   Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm.... hoặc Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm....

   Giấy chứng nhận đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)...... cho dự án ... của Công ty ....

   Báo cáo kết quả thăm dò (tên khoáng sản)……tại xã.............. do............ thành lập năm........ đã được............ phê duyệt theo Quyết định số........ ngày.... tháng.... năm....của.....

   Đề nghị được cấp phép khai thác (tên khoáng sản).......... tại khu vực ... thuộc xã............. huyện............ tỉnh..........................

   Diện tích khu vực khai thác:............... (ha, km2), được giới hạn bởi các điểm góc:.......... có toạ độ xác định trên bản đồ khu vực khai thác kèm theo.

   Trữ lượng khai thác: .................... (tấn, m3,...)

   Công suất khai thác:................. (tấn, m3,...) /năm

   Mức sâu khai thác: ...

   Thời hạn khai thác:........ năm, kể từ ngày ký giấy phép. Trong đó thời gian xây dựng cơ bản mỏ là:….năm (tháng).

   Mục đích sử dụng khoáng sản:......................................................................

   (Tên tổ chức, cá nhân)................... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

   Tổ chức, cá nhân làm đơn

   (Ký tên, đóng dấu)


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn