Thủ tục đổi pháp nhân trên sổ chủ nguồn chất thải nguy hại bao gồm những gì?

Ngày hỏi:05/07/2015
Câu hỏi của bà Nguyễn Thị Hoàng Anh; địa chỉ: anhhoangngt@gmail.com Công ty tôi mới thay đổi pháp nhân? Cho tôi hỏi các thủ tục đổi pháp nhân trên sổ chủ nguồn chất thải nguy hại bao gồm những gì?

  Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tư vấn như sau:

  • Theo quy định về cấp lại Sổ đăn ký chủ nguồn chất thải nguy hại tại điều 15 thông tư số 30/2015/TT-BTNMT ngày 30/06 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại (CTNH), chủ nguồn CTNH quy định tại Khoản 2, điều 6 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP phải đăn ký để được cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn CTNH. Hồ sơ đăng ký cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải gồm:

   Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
   Các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến việc thay đổi, bổ sung so với hồ sơ đăng ký cấp lần đầu.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn