Thủ tục lập và trình thẩm định quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối quốc gia

Ngày hỏi:22/03/2019

Ban tư vấn cho tôi hỏi: lập và trình thẩm định quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối quốc gia được thực hiện theo thủ tục như thế nào? Ban tư vấn vui lòng hỗ trợ giúp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 4 Thông tư 29/2015/TT-BCT Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, có quy định thủ tục lập và trình thẩm định quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối quốc gia như sau:

   1. Lập đề cương chi tiết và lựa chọn tư vấn

   a) Trên cơ sở kế hoạch vốn ngân sách cho việc lập quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối quốc gia, Tổng cục Năng lượng lập đề cương chi tiết, dự toán kinh phí, kế hoạch xây dựng Đề án quy hoạch quốc gia và trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt;

   b) Tổng cục Năng lượng lựa chọn tổ chức tư vấn có đủ năng lực theo quy định hiện hành để giao lập Đề án quy hoạch quốc gia theo đề cương và dự toán kinh phí được duyệt và trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt;

   2. Lập và trình thẩm định quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối quốc gia

   Tổ chức tư vấn tiến hành lập Đề án quy hoạch quốc gia, có trách nhiệm:

   a) Lập Đề án quy hoạch quốc gia theo đúng đề cương đã được duyệt và thời hạn được giao;

   b) Thực hiện các bước báo cáo trung gian để lấy ý kiến các cơ quan liên quan và hoàn chỉnh Đề án quy hoạch quốc gia;

   c) Trình Tổng cục Năng lượng Hồ sơ trình thẩm định Đề án quy hoạch quốc gia sau khi hoàn thành.

   3. Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối quốc gia gồm:

   a) 15 (mười lăm) bộ Đề án quy hoạch quốc gia và 01 (một) CD/DVD/USB chứa file báo cáo Đề án quy hoạch quốc gia và các tài liệu kèm theo (số liệu sinh khối đầy đủ được sử dụng để xây dựng Đề án quy hoạch quốc gia, các tài liệu có liên quan khác);

   b) 15 (mười lăm) bản báo cáo tóm tắt Đề án quy hoạch quốc gia.

   Trên đây là nội dung tư vấn. Mong là những thông tin chia sẽ này sẽ giúp ích cho bạn.

   Trân trọng và chúc sức khỏe!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn