Thủ tục nghiệm thu nhiệm vụ thuộc Bộ TN&MT theo niên độ ở cấp quản lý

Ngày hỏi:06/07/2019

Xin chào! Tôi hiện đang nghiên cứu về lĩnh vực pháp luật liên quan đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban biên tập cho tôi biết về trình tự, thủ tục thực hiện nghiệm thu theo niên độ ở cấp quản lý đối với nhiệm vụ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chành thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thủ tục nghiệm thu nhiệm vụ thuộc Bộ TN&MT theo niên độ ở cấp quản lý quy định tại Khoản 1 Điều 12 Quyết định 2537/QĐ-BTNMT năm 2018 về Quy chế kiểm tra, nghiệm thu nhiệm vụ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể quy định như sau:

   - Căn cứ văn bản đề nghị nghiệm thu của đơn vị chủ trì, cơ quan, đơn vị nghiệm thu cấp quản lý, tổ chức nghiệm thu ngay sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ.

   - Tùy theo tính chất, quy mô của nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị nghiệm thu quyết định phương pháp, số lượng hạng mục công việc nghiệm thu; kiểm tra chứng từ liên quan đảm bảo việc chi tiêu theo dự toán và chế độ tài chính hiện hành của nhà nước.

   - Biên bản nghiệm thu cấp quản lý phải được xác nhận về khối lượng, chất lượng của từng hạng mục công việc theo dự toán đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và theo điều kiện thực tế thi công; phần khối lượng không được nghiệm thu phải nêu đầy đủ lý do, nguyên nhân.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Giải pháp bảo vệ môi trường
  Môi trường
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn