Thủ tục thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản theo quy định hiện hành

Ngày hỏi:29/08/2018

Cho tôi hỏi theo quy định pháp luật hiện hành thì phải thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản, vậy thủ tục thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản theo quy định pháp luật hiện nay thì được thực hiện như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định pháp luật hiện hành thì Thẩm quyền phê duyệt trữ lượng khoáng sản được quy định như sau:

   - Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   Chính phủ quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia;

   - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của mình.

   Tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường phải nộp báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản cho Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   Tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải nộp báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   Theo đó, theo quy định tại Điều 50 Luật Khoáng sản 2010 thì thủ tục thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản được thực hiện như sau:

   - Hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản bao gồm:

   + Đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản;

   + Bản sao đề án thăm dò khoáng sản và Giấy phép thăm dò khoáng sản;

   + Biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình thăm dò khoáng sản đã thi công;

   + Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản kèm theo các phụ lục, bản vẽ và tài liệu nguyên thuỷ có liên quan và bản số hóa.

   - Thời hạn thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản tối đa là 06 tháng, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn