Thủ tục thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối quốc gia

Ngày hỏi:22/03/2019

Thủ tục thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối quốc gia được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được câu trả lời.

(***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 5 Thông tư 29/2015/TT-BCT Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, có quy định thủ tục thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối quốc gia như sau:

   1. Thẩm định và trình phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối quốc gia

   a) Tổng cục Năng lượng chủ trì thẩm định Đề án quy hoạch quốc gia trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần thiết, Tổng cục Năng lượng được thuê tư vấn thẩm định, tư vấn phản biện phục vụ công tác thẩm định;

   b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Năng lượng có trách nhiệm gửi văn bản xin ý kiến về nội dung Đề án quy hoạch quốc gia tới các cơ quan và địa phương có liên quan;

   c) Các cơ quan và địa phương được xin ý kiến có trách nhiệm nghiên cứu và có văn bản trả lời gửi Tổng cục Năng lượng trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến về Đề án quy hoạch quốc gia;

   d) Sau khi nhận được ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị có liên quan Tổng cục Năng lượng hoàn chỉnh báo cáo thẩm định Đề án quy hoạch quốc gia trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

   2. Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ

   a) Tờ trình phê duyệt quy hoạch;

   b) Dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch;

   c) 10 (mười) bộ Đề án quy hoạch quốc gia hoàn chỉnh;

   d) 10 (mười) bộ báo cáo tóm tắt của Đề án quy hoạch quốc gia;

   đ) Văn bản góp ý của các cơ quan, địa phương có liên quan;

   e) Văn bản giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, địa phương có liên quan.

   3. Tổng cục Năng lượng chịu trách nhiệm công bố quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối quốc gia đã được phê duyệt trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương và tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch.

   4. Kinh phí thẩm định và công bố quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối quốc gia được thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành.

   Trên đây là nội dung tư vấn. Mong là những thông tin chia sẽ này sẽ giúp ích cho bạn.

   Trân trọng và chúc sức khỏe!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn