Thuế và phí tài nguyên

Ngày hỏi:21/05/2015
Xin hỏi cục thuế Bình Phước. Công ty Tôi hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Khi thi công có mua đất sỏi làm công trình, Tôi đã kê khai và nộp thuế tài nguyên, phí tài nguyên thay người bán hàng. Xin hỏi tiền thuế, phí đã nộp có được tính vào chi phí được trừ không?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 2, Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT- BTC, ngày 25/8/2015 của Bộ Tài chính, quy định. :

   “2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

   1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

   a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

   b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

   c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

   Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng…”

   Căn cứ quy định trên. Thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đã nộp được trừ khi tính thuế TNDN.

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn