Tiền DVMTR

Ngày hỏi:16/10/2014

Tiền DVMTR được quản lý, sử dụng như thế nào?

  Nội dung này được Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Đồng Nai tư vấn như sau:

  • Tất cả số tiền Quỹ cấp tỉnh nhận được từ Quỹ Trung ương và số tiền nhận trực tiếp từ bên sử dụng DVMTR (phải chi trả tiền DVMTR) được xem là 100% và quản lý, sử dụng như sau:

   1. Được sử dụng 10% chi cho các hoạt động của Bộ máy điều hành Quỹ, hỗ trợ các hoạt động liên quan đến chi trả DVMTR,...

   2. Lập 5% kinh phí dự phòng để hỗ trợ trong trường hợp có thiên tai, khô hạn,… không sử dụng cho các mục đích khác (đối tượng được hỗ trợ là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được giao, khoán bảo vệ rừng).

   3. Còn lại 85% Quỹ có trách nhiệm chi trả tiền DVMTR đến các đối tượng được chi trả (bên cung ứng DVMTR) theo quy định. Số tiền này được sử dụng cho 02 trường hợp sau:

   (i) Đối với các chủ rừng được chi trả là các tổ chức Nhà nước có thực hiện giao khoán với hộ nhận khoán, thì được sử dụng 10% để chi cho các hoạt động quản lý; 90% số tiền còn lại để chi cho các hộ nhận khoán.

   (ii) Đối với các chủ rừng được chi trả là hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng; cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng để sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp và các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn tự đầu tư trồng rừng trên diện tích đất lâm nghiệp thì được hưởng toàn bộ số tiền trên.

   Trường hợp chủ rừng có diện tích rừng nhưng chưa thực hiện giao khoán mà trực tiếp tổ chức quản lý bảo vệ thì số tiền DVMTR chi trả cho diện tích rừng đó do chủ rừng quản lý, sử dụng theo qui định.

   (trích dẫn Điều 15, Nghị định 99/2010/NĐ-CP).


  Nguồn:

  Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Đồng Nai
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn