Tiền thu được từ việc tiếp cận, sử dụng nguồn gen được chia sẻ cho các bên liên quan được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:02/07/2017

Tiền thu được từ việc tiếp cận, sử dụng nguồn gen được chia sẻ cho các bên liên quan được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên Trần Đức Trọng, hiện đang là giảng viên bộ môn Công nghệ sinh học trường Đại học Tây Nguyên. Trong quá trình hợp tác nghiên cứu với tổ chức chuyên môn nước ngoài, đơn vị chúng tôi nhận được lời mời hợp tác nghiên cứu cùng Học viện Công nghệ Massachusetts. Trong đó, để có thể hợp tác nghiên cứu, họ yêu cầu chúng tôi xác lập hợp đồng, trong đó, điều khoản hợp đồng phải thống kê các lợi ích do lợi ích mà nguồn gen họ mang sang Việt Nam. Xin hỏi Ban biên tập Thư Ký Luật lợi ích bằng tiền từ việc tiếp cận, sử dụng nguồn gen được chia sẻ cho các bên liên quan được quy định như thế nào? Vấn đề này quy định tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cám ơn. (Đức Lương - 0976***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Lợi ích bằng tiền từ việc tiếp cận, sử dụng nguồn gen được chia sẻ cho các bên liên quan được quy định tại Khoản 3 Điều 22 Nghị định 59/2017/NĐ-CP về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen cụ thể như sau:

   Tổng lợi ích bằng tiền từ việc tiếp cận, sử dụng nguồn gen được chia sẻ cho các bên liên quan như sau:

   a) Bên cung cấp là Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban quản lý khu bảo tồn, Chủ cơ sở lưu giữ, bảo quản nguồn gen thuộc nhà nước quản lý, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, cơ sở nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được nhà nước giao quản lý được chia sẻ 30% lợi ích bằng tiền theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này; 70% lợi ích bằng tiền thu được còn lại nộp vào ngân sách nhà nước để sử dụng cho hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học;

   b) Bên cung cấp là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao quản lý nguồn gen được chia sẻ 50% lợi ích bằng tiền được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này; 50% lợi ích bằng tiền thu được còn lại nộp vào ngân sách nhà nước để sử dụng cho hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học.

   Trên đây là phần tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về lợi ích bằng tiền từ việc tiếp cận, sử dụng nguồn gen được chia sẻ cho các bên liên quan. Để tìm hiểu rõ hơn, vui lòng xem thêm tại Nghị định 59/2017/NĐ-CP

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn