Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về quan trắc

Ngày hỏi:10/11/2017

Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về quan trắc được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi là Phương Vy, sống tại Tp.HCM. Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các vấn đề về quan trắc tài nguyên và môi trường. Nhờ ban biên tập giải đáp giúp tôi: Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về quan trắc được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.   

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 01/11/2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 28/2017/TT-BTNMT về quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về quan trắc tài nguyên và môi trường.

   Thông tư này quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về quan trắc tài nguyên và môi trường (sau đây gọi là quan trắc).

   Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; đơn vị sự nghiệp và tổ chức, cá nhân hoạt động cung cấp dịch vụ quan trắc.

   Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 28/2017/TT-BTNMT thì nội dung này được quy định như sau:

   1. Tiêu chí 1: Chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh của tổ chức cung ứng dịch vụ.

   2. Tiêu chí 2: Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động quan trắc.

   3. Tiêu chí 3: Nhân lực phục vụ hoạt động quan trắc.

   4. Tiêu chí 4: Thái độ phục vụ trong cung cấp dịch vụ quan trắc.

   5. Tiêu chí 5: Tự kiểm tra, giám sát.

   6. Tiêu chí 6: Lưu trữ thông tin.

   7. Tiêu chí 7: Chấp hành quy định kỹ thuật.

   8. Tiêu chí 8: Truyền tin.

   9. Tiêu chí 9: Xử lý sự cố trong hoạt động quan trắc, truyền tin.

   10. Tiêu chí 10: Sản phẩm quan trắc.

   11. Tiêu chí 11: An toàn lao động.

   Trên đây là nội dung tư vấn về tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về quan trắc. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 28/2017/TT-BTNMT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn