Tiêu chí đánh giá hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường

Ngày hỏi:25/11/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi theo quy định của Bộ TNMT thì việc đánh giá hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin dựa trên những tiêu chí nào? Nhờ giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chí đánh giá hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Mục 1 Phụ lục 3 Quyết định 2899/QĐ-BTNMT năm 2019 quy định tiêu chí đánh giá hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường như sau:

   TT

   Tiêu chí

   Tình trạng

   Điểm

   Điểm tối đa

   1

   Băng thông kết nối Internet

   Tỷ lệ băng thông kết nối Internet/ CBCCVC

   Điểm tính theo ngưỡng như sau:

   0 Mb < TLBT ≤ 2 Mb: 3 điểm

   2 Mb < TLBT ≤ 5 Mb: 5 điểm

   5 Mb < TLBT ≤ 8 Mb: 7 điểm

   8 Mb < TLBT ≤ 10 Mb: 10 điểm

   TLBT > 10 Mb: Điểm tối đa

   15

   2

   Trang bị phần mềm diệt virus

   Tỷ lệ máy tính được trang bị phần mềm diệt virus có bản quyền

   Điểm = Tổng số máy tính được trang bị phần mềm diệt virus bản quyền/(Tổng số máy tính trong toàn cơ quan + Tổng số máy chủ vật lý triển khai tại cơ quan) x Điểm tối đa

   15

   3

   Các hệ thống đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

   3.1

   Hệ thống tường lửa (Firewall)

   Điểm tối đa

   20

   Không

   0 điểm

   3.2

   Hệ thống ngăn chặn virut (Antivirus)

   Điểm tối đa

   8

   Không

   0 điểm

   3.3

   Hệ thống phát hiện truy nhập trái phép (IDS/IPS)

   Điểm tối đa

   8

   Không

   0 điểm

   3.4

   Hệ thống phần mềm lọc thư rác

   Điểm tối đa

   8

   Không

   0 điểm

   3.5

   Hệ thống khác:

   > 3 hệ thống: Điểm tối đa

   6

   ≤ 3 hệ thống: 4 điểm

   Không

   0 điểm

   4

   Các hệ thống lưu trữ, an toàn dữ liệu

   Hệ thống lưu trữ dữ liệu phù hợp với nhu cầu sử dụng của đơn vị.

   Điểm tối đa

   20

   Không

   0 điểm

   Tổng điểm

   100

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn