Tiêu chí và thang điểm xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:12/12/2016

Bạn đọc Nguyễn Thị Loan, địa chỉ mail loannguyen****@gmail.com hỏi: Tiêu chí và thang điểm xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam được quy định như thế nào? Tôi có nghe qua Giải thưởng Môi trường Việt Nam và rất thắc mắc về vấn đề này. Cho tôi hỏi pháp luật quy định về vấn đề nêu trên? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chí và thang điểm xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam được hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư 62/2015/TT-BTNMT quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

   Theo đó, tổ chức, cá nhân và cộng đồng được xem xét tặng Giải thưởng theo các tiêu chí và thang điểm sau:

   1. Đối với tổ chức

   a) Đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường: tối đa là 40 điểm;

   b) Tính hiệu quả về kinh tế, xã hội: tối đa là 30 điểm;

   c) Quy mô và phạm vi ảnh hưởng: tối đa là 15 điểm;

   d) Tính liên tục và thời gian tác động: tối đa 10 điểm;

   đ) Lập thành tích về bảo vệ môi trường tại vùng sâu, vùng xa: 05 điểm.

   2. Đối với cá nhân và cộng đồng

   a) Đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường: tối đa là 40 điểm;

   b) Tính hiệu quả về kinh tế, xã hội: tối đa là 30 điểm;

   c) Tính điển hình và ảnh hưởng đối với cộng đồng: tối đa là 15 điểm;

   d) Tính sáng tạo: tối đa là 10 điểm;

   đ) Lập thành tích về bảo vệ môi trường tại vùng sâu, vùng xa, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số: 05 điểm.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về tiêu chí và thang điểm xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam, được quy định tại Thông tư 62/2015/TT-BTNMT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn