Tín dụng hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trồng rừng

Ngày hỏi:30/09/2015
Xin luật gia cho biết chính sách tín dụng đối với hộ gia đình nghèo vùng dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế khó khăn vay vốn để trồng rừng, phát triển sản xuất, với mục đích xóa đói, giảm nghèo. Tôi muốn hỏi về hạn mức cho vay và thời hạn cho vay trồng rừng và chăn nuôi gia cầm. Mong luật gia quan tâm hướng dẫn.

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Nghị định 75/2015 ngày 9/9/2015 của Chính phủ về cơ chế chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh bền vững và hỗ trợ đồng bào DTTS giai đoạn 2015-2020 về chính sách tín dụng quy định như sau: Căn cứ thiết kế - dự toán trồng rừng, ngoài số tiền được hỗ trợ quy định để trồng rừng sản xuất phát triển lâm sản ngoài gỗ, hộ gia đình được Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc Ngân hàng NN-PTNT cho vay không có tài sản bảo đảm phần giá trị đầu tư còn lại như sau: - Hạn mức vay: Tối đa là 15.000.000đ/ha. - Thời hạn cho vay: Từ khi trồng đến khi khai thác chính theo chu kỳ kinh doanh của loài cây trồng nhưng không quá 20 năm. Mức vay và thời gian vay cụ thể do ngân hàng và khách hàng tự thỏa thuận phù hợp với quy định tại Nghị định này. Thời hạn trả gốc và lãi một lần khi khai thác chính. Cho vay phát triển chăn nuôi: Hộ gia đình quy định được Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam cho vay không có tài sản bảo đảm để chăn nuôi trâu, bò, gia súc khác như sau: - Hạn mức vay: Tối đa 50.000.000đ. - Thời hạn cho vay: Tối đa 10 năm. Mức vay và thời gian vay cụ thể do ngân hàng và khách hàng tự thỏa thuận phù hợp với quy định tại Nghị định này. - Lãi suất và hỗ trợ lãi suất vay: Hộ gia đình được vay theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều này với mức lãi suất là 1,2%/năm. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ phần lãi suất tiền vay còn lại. Trên đây là chính sách tín dụng, hỗ trợ hộ gia đình thuộc hộ nghèo vùng DTTS có điều kiện kinh tế khó khăn vay vốn để trồng rừng, phát triển sản xuất, với mục đích xóa đói, giảm nghèo, bạn nghiên cứu vận dụng tại địa phương


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn