Tính mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Ngày hỏi:07/11/2016

Năm 2011 tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã duyệt là 77.000 đồng là quá cao số với thực tế, sau khi có quyết định thì công ty đã đề nghị, Tỉnh đã duyệt lại nhưng chậm lại sau gần 1 năm. Sở tài nguyên và môi trường vẫn yêu cầu nộp tiền theo quyết định cũ vì cục thuế đã có thông báo nộp tiền theo quyết định cũ (trong khi chờ xác định lại giá tính tiền cấp quyền mới). Nếu công ty không được khai thác tiếp thì có được trả lại tiền cấp quyền không? Với điều kiện hiện nay công ty phải làm thế nào cho đúng pháp luật.

Nội dung này được Bộ Tài nguyên và Môi trường tư vấn như sau:

  • Tính mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
    (ảnh minh họa)
  • Tại điểm a khoản 2 Điều 15 Nghị định 203/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản quy định: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm “chủ trì tính, thẩm định số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; gửi văn bản phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và số tiền phải nộp trước ngày 31 tháng 12 hàng năm cho Cục thuế địa phương nơi có khu vực khoáng sản được cấp phép khai thác;”

    Ngoài ra, theo quy định tại Điều 10 Nghị định 203/2013/NĐ-CP, sau khi Cục Thuế địa phương ra Thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (lần đầu) thì trong vòng 90 ngày, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải có trách nhiệm thực hiện. Trường hợp của bạn (nếu nộp tiền nhiều lần) thì sau gần 1 năm Ủy ban nhân dân tỉnh mới có quyết định (điều chỉnh) tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Như vậy, về nguyên tắc Công ty của bạn vẫn phải có trách nhiệm thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (lần đầu) với số tiền như Cục thuế địa phương thông báo. Đối với các lần sau, số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thực hiện theo thông báo mới và tổng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thực hiện theo Quyết định phê duyệt (sau khi được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã điều chỉnh).


Nguồn:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn