Tổ chức, cá nhân nuôi trồng thuỷ sản phải đáp ứng được những điều kiện gì?

Ngày hỏi:15/11/2018

Ban biên tập hãy trả lời giúp tôi câu hỏi sau: Tổ chức, cá nhân nuôi trồng thuỷ sản phải đáp ứng được những điều kiện gì? Vấn đề này có được văn bản pháp luật nào nói đến hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Khoản 1 Điều 24 Luật Thủy sản 2003 thì tổ chức, cá nhân nuôi trồng thuỷ sản phải đáp ứng được những điều kiện sau đây:

   - Địa điểm xây dựng cơ sở nuôi trồng thuỷ sản theo quy hoạch;

   - Cơ sở nuôi trồng thuỷ sản phải bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật về nuôi trồng thuỷ sản; tiêu chuẩn vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

   - Sử dụng các loại thức ăn, thuốc thú y bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về thú y.

   Trên đây là nội dung trả lời về điều kiện để tổ chức, cá nhân nuôi trồng thuỷ sản. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật Thủy sản 2003.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn