Trả lại tiền bảo lãnh cho chủ phương tiện giao thông bị tạm giữ theo thủ tục hành chính có phải lập biên bản không?

Ngày hỏi:04/05/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật về bảo lãnh phương tiện vi phạm hành chính thì việc trả lại tiền bảo lãnh cho chủ phương tiện giao thông bị tạm giữ theo thủ tục hành chính có phải lập biên bản không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định 31/2020/NĐ-CP, có quy định về việc trả lại tiền bảo lãnh cho chủ phương tiện giao thông bị tạm giữ theo thủ tục hành chính có phải lập biên bản, như sau:

   - Tiền đặt bảo lãnh được trả lại cho tổ chức, cá nhân đặt bảo lãnh sau khi tổ chức, cá nhân vi phạm đã chấp hành xong quyết định xử phạt. Việc trả lại tiền đặt bảo lãnh phải được lập thành biên bản.

   - Trong biên bản phải ghi rõ ngày, tháng, năm trả lại tiền đặt bảo lãnh; họ, tên, chức vụ của người quyết định trả lại tiền đặt bảo lãnh; tên tổ chức, cá nhân nhận lại tiền đặt bảo lãnh; lý do nhận lại tiền đặt bảo lãnh; số tiền đặt bảo lãnh được nhận lại.

   - Biên bản phải có chữ ký của người có thẩm quyền quyết định cho đặt tiền bảo lãnh và tổ chức, cá nhân nhận lại tiền đặt bảo lãnh.

   - Biên bản được lập thành hai (02) bản, mỗi bên giữ một bản.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì tiền bảo lãnh phương tiện vi phạm hành chính được trả lại cho chủ phương tiện, khi chấp hành xong quyết định xử phạt. Khi thực hiện việc trả lại tiền bắt buộc phải lập thành văn bản bạn nhé.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn