Trách nhiệm bảo vệ tài nguyên nước trước ngày 01/01/2013 được quy định như thế nào?

Theo dõi sự thay đổi của Trách nhiệm bảo vệ tài nguyên nước
Ngày hỏi:28/08/2018

Cho tôi hỏi: Trách nhiệm bảo vệ tài nguyên nước trước ngày 01/01/2013 được quy định như thế nào? Có văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này hay không? 

Mong nhận được sự hồi đáp từ mọi người.

Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm bảo vệ tài nguyên nước trước ngày 01/01/2013 được quy định tại Điều 10 Luật tài nguyên nước 1998 với nội dung như sau:

   - Cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi cá nhân có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên nước.

   - Chính quyền địa phương các cấp có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên nước tại địa phương.

   - Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thường xuyên bảo vệ nguồn nước do mình trực tiếp khai thác, sử dụng.

   - Người phát hiện hành vi, hiện tượng gây tổn hại hoặc đe dọa đến an toàn nguồn nước có trách nhiệm ngăn chặn, khắc phục hoặc báo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức gần nhất để kịp thời xử lý.

   Trên đây là nội dung trả lời về trách nhiệm bảo vệ tài nguyên nước trước ngày 01/01/2013. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật tài nguyên nước 1998.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn