Trách nhiệm Chủ tịch hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, Ủy viên phản biện hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Ngày hỏi:20/12/2018

Tôi là Ngọc Minh, hiện tôi đang làm việc trong một công ty chế biến khoáng sản. Tôi có thắc mắc sau mong sớm nhận phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể: Trách nhiệm Chủ tịch hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, Ủy viên phản biện hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm Chủ tịch hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, Ủy viên phản biện hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
   (ảnh minh họa)
  • Trách nhiệm Chủ tịch hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, Ủy viên phản biện hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Điều 22 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, cụ thể như sau:

   - Chủ tịch hội đồng có trách nhiệm và quyền hạn của Ủy viên hội đồng quy định tại các Điều 20 và 21 Thông tư này và còn có trách nhiệm, quyền hạn sau đây:

   + Điều hành các cuộc họp của hội đồng thẩm định;

   + Xử lý các ý kiến được nêu trong các cuộc họp của hội đồng thẩm định và kết luận các cuộc họp của hội đồng thẩm định;

   + Ký biên bản cuộc họp và chịu trách nhiệm trước cơ quan thẩm định và trước pháp luật về các kết luận đưa ra trong các cuộc họp của hội đồng thẩm định.

   - Phó Chủ tịch hội đồng có trách nhiệm và quyền hạn của Ủy viên hội đồng quy định tại các Điều 20 và 21 Thông tư này và của Chủ tịch hội đồng trong trường hợp được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền.

   - Ủy viên phản biện có trách nhiệm và quyền hạn quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7 và 8 Điều 20 và Điều 21 Thông tư này; viết nhận xét về nội dung của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục 4.4 và 4.5 Thông tư này.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn