Trách nhiệm của bên đại lý trong hoạt động kinh doanh khí là gì?

Ngày hỏi:26/11/2016

Trách nhiệm của bên đại lý trong hoạt động kinh doanh khí là gì? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên Hữu Thành, hiện đang sống tại Hà Nội. Tôi hiện đang nghiên cứu các quy định về trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong hoạt động kinh doanh khí. Cho tôi được hỏi, trách nhiệm của bên đại lý trong hoạt động kinh doanh khí là gì? Được quy định ở đâu? Mong nhận được sự tư vấn từ Ban bên tập Thư Ký Luật. Xin cám ơn. (Hữu Thành_093**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của bên đại lý trong hoạt động kinh doanh khí được quy định tại Điều 21 Thông tư 03/2016/TT-BCT quy định chi tiết Nghị định 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí, theo đó, bên đại lý trong hoạt động kinh doanh khí có các trách nhiệm sau:

   1. Không bán cao hơn giá bán do bên giao đại lý quy định.

   2. Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn, phòng cháy và chữa cháy, môi trường, đo lường, chất lượng LPG.

   3. Quản lý chai LPG theo các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

   4. Chịu sự kiểm tra, giám sát, hướng dẫn của bên giao đại lý và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

   5. Các cơ sở kinh doanh thuộc tổng đại lý/đại lý kinh doanh LPG phải có biển hiệu và trên biển hiệu ghi rõ: Tên đại lý kinh doanh LPG, số Giấy chứng nhận đủ Điều kiện của đại lý, tên của thương nhân kinh doanh LPG đầu mối.

   6. Không tiếp nhận LPG hoặc LPG chai không đảm bảo chất lượng, khối lượng và chai LPG không đủ Điều kiện lưu thông trên thị trường của bên giao đại lý.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của bên đại lý trong hoạt động kinh doanh khí. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Thông tư 03/2016/TT-BCT.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn