Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc chi trả các chi phí cho ứng phó sự cố chất thải

Ngày hỏi:20/05/2020

Cho hỏi, trong việc chi trả các chi phí cho ứng phó sự cố chất thải, Bộ Tài chính có trách nhiệm gì? Mong nhận được giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 4 Điều 18 Quy chế ứng phó sự cố chất thải Ban hành kèm theo Quyết định 09/2020/QĐ-TTg quy định về trách nhiệm của Bộ Tài chính như sau:

   - Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng định mức, trình tự thủ tục chi trả cho các hoạt động ứng phó sự cố chất thải và cải tạo, phục hồi môi trường sau sự cố.

   Ngoài ra, điều luật cũng quy định về trách nhiệm của các cơ quan khác như sau:

   - Cơ quan tham mưu ứng phó sự cố chất thải theo thẩm quyền phối hợp cơ quan tư pháp yêu cầu tổ chức, cá nhân gây ra sự cố chất thải thực hiện bồi hoàn cho ngân sách nhà nước các chi phí đã ứng ra để tổ chức ứng phó sự cố chất thải, cải tạo phục hồi môi trường.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn