Trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải rắn xây dựng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:02/07/2017

Trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải rắn xây dựng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Dương, tôi đang làm việc trong lĩnh vực xây dựng, công trình do công ty tôi xây dựng có thải ra những chất thải rắn, công ty tôi muốn biết là trách nhiệm của chủ nguồn thải được quy định như thế nào trong pháp luật để có hướng xử lý phù hợp, văn bản nào quy định? Tôi mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin chân thành cảm ơn! (duonghng***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của chủ nguồn thải được quy định tại Điều 11 Thông tư 08/2017/TT-BXD quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành như sau:

   1. Đối với công trình xây dựng (không bao gồm nhà ở), chủ nguồn thải có trách nhiệm sau đây:

   a) Lập kế hoạch quản lý chất thải rắn xây dựng (CTRXD) theo mẫu tại Phụ lục 1 trình chủ đầu tư chấp thuận (nếu là nhà thầu chính) trước khi triển khai thi công xây dựng; hướng dẫn các nhà thầu phụ (nếu có) thực hiện quản lý CTRXD theo kế hoạch quản lý CTRXD;

   b) Thực hiện việc phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý CTRXD phát sinh trên công trường xây dựng theo kế hoạch quản lý CTRXD;

   c) Bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật về xây dựng để hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý CTRXD trong công trình xây dựng. Ghi chép nhật ký, lưu giữ chứng từ ghi khối lượng, thành phần CTRXD được thu gom, vận chuyển đến cơ sở xử lý;

   d) Ký hợp đồng với chủ thu gom, vận chuyển và chủ xử lý CTRXD để vận chuyển, xử lý CTRXD hoặc tự xử lý CTRXD tại nơi phát sinh tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chất thải;

   đ) Báo cáo kết quả thực hiện quản lý CTRXD với chủ đầu tư (nếu là nhà thầu chính);

   e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

   2. Đối với công trình nhà ở, chủ nguồn thải là chủ đầu tư và thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư này.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải rắn xây dựng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 08/2017/TT-BXD.
   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn