Trách nhiệm của chủ thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:02/07/2017

Trách nhiệm của chủ thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Xuân An, tôi đang làm việc trong lĩnh vực xây dựng, công ty của tôi chuyên thu gom, vận chuyển chất thải rắn. Vì vậy, tôi muốn tìm hiểu rõ hơn về trách nhiệm của chủ thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng. Có văn bản nào quy định vấn đề này không? Tôi mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin chân thành cảm ơn! (01268***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của chủ thu gom, vận chuyển được quy định tại Điều 12 Thông tư 08/2017/TT-BXD quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành như sau:

   1. Có đủ thiết bị, phương tiện thực hiện thu gom, vận chuyển theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư này và các quy định khác có liên quan.

   2. Thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng (CTRXD) đến trạm trung chuyển, cơ sở xử lý đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định hoặc công trình khác để tái sử dụng. Chịu trách nhiệm khi có sự cố xảy ra trong quá trình thu gom, vận chuyển.

   3. Xác định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRXD để làm cơ sở ký hợp đồng thu gom, vận chuyển.

   4. Có sổ theo dõi quản lý việc thu gom, vận chuyển CTRXD, nội dung gồm:

   a) Thông tin chung về chủ nguồn thải;

   b) Số chuyến xe thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển trong ngày/tháng của từng chủ nguồn thải;

   c) Khối lượng, loại CTRXD được thu gom, vận chuyển;

   d) Địa điểm tiếp nhận xử lý CTRXD (trạm trung chuyển, cơ sở xử lý; các cơ sở tái chế, tái sử dụng CTRXD;

   đ) Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển;

   e) Các thông tin khác nếu cần thiết.

   5. Cung cấp thông tin về năng lực cho Sở Xây dựng tại địa phương để quản lý, công bố trên website. Mẫu cung cấp thông tin về năng lực thực hiện theo Phụ lục 3A, 3B ban hành kèm theo Thông tư này.

   6. Lập các báo cáo sau:

   a) Báo cáo công tác thu gom, vận chuyển CTRXD định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết 31 tháng 12) theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này và gửi báo cáo về Sở Xây dựng địa phương trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo;

   b) Báo cáo đột xuất về tình hình thu gom, vận chuyển CTRXD theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

   7. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của chủ thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 08/2017/TT-BXD.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn