Trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Ngày hỏi:24/06/2020

Về trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức trong việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Trong thời gian tới đây, cơ quan thuế có trách nhiệm gì? Nhờ hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 10 Nghị định 53/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/07/2020) cơ quan thuế có trách nhiệm:

   Cơ quan thuế có trách nhiệm: Kiểm tra, đôn đốc, quyết toán việc thu, nộp, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải của tổ chức cung cấp nước sạch và cơ quan tài nguyên môi trường trên địa phương.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn