Trách nhiệm của cơ quan xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

Ngày hỏi:06/10/2016

Trách nhiệm của cơ quan xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có câu hỏi sau mong được ban biên tập tư vấn. Trách nhiệm của cơ quan xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều đó? Tôi xin chân thành cám ơn tư vấn của Ban biên tập!

Thiên Tài _ Hà Tiên

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của cơ quan xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường được quy định tại Điều 34 Luật bảo vệ môi trường 2014 như sau:

   - Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận.

   - Tiếp nhận và xử lý kiến nghị về bảo vệ môi trường của chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

   - Phối hợp với chủ đầu tư dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xử lý sự cố môi trường xảy ra trong quá trình thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm của cơ quan xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Luật bảo vệ môi trường 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn