Trách nhiệm của Cục Công nghệ thông tin về việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống mạng thông tin ngành Môi trường

Ngày hỏi:25/02/2019

Trách nhiệm của Cục Công nghệ thông tin về việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống mạng thông tin ngành Môi trường được quy định ra sao? Mong sớm nhận phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Cục Công nghệ thông tin về việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống mạng thông tin ngành Môi trường được quy định tại Điều 10 Quyết định 2223/QĐ-BTNMT năm 2015 Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống mạng thông tin ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, cụ thể như sau:

   - Chủ trì xây dựng kế hoạch vận hành, nâng cấp, hoàn thiện, thay thế, bổ sung trang thiết bị và dự toán kinh phí đặc thù bảo đảm hoạt động, cung cấp các dịch vụ trên mạng MonreNet, đáp ứng yêu cầu, phù hợp trình độ ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin của ngành.

   - Làm nhiệm vụ đầu mối kết nối với mạng thông tin của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.

   - Đảm bảo quản trị, duy trì vận hành mạng MonreNet hoạt động liên tục, ổn định, an ninh, an toàn và sẵn sàng ứng phó với các sự cố có thể xảy ra:

   + Chủ trì, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị tham gia kết nối vào mạng MonreNet. Thiết lập các tham số kỹ thuật phù hợp theo các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm đảm bảo sự thống nhất trong sử dụng và quản lý các tài nguyên trên hệ thống mạng.

   + Bảo đảm các điều kiện về vận hành hạ tầng kỹ thuật, bảo mật và an toàn, an ninh mạng MonreNet. Thiết lập hệ thống an ninh mạng, phòng chống vi rút máy tính. Chủ động phòng chống, phát hiện những lỗ hổng, ngăn ngừa nguy cơ về bảo mật và an ninh mạng, an toàn thông tin trên mạng MonreNet.

   + Thường xuyên thực hiện giám sát mạng, kịp thời đưa ra những cảnh báo đối với các đơn vị tham gia kết nối về các sự cố có thể xảy ra. Kiểm tra, đánh giá định kỳ chất lượng đường truyền, khả năng đáp ứng yêu cầu, khả năng sẵn sàng, đảm bảo an toàn, bảo mật, toàn vẹn và hiệu quả sử dụng tài nguyên, dịch vụ trên mạng MonreNet.

   + Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành khắc phục các sự cố về an ninh mạng, an toàn thông tin số liệu trên môi trường mạng.

   - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng liên quan đến đảm bảo vận hành, hoạt động của mạng MonreNet

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn